خانهIپرتال جامع مهدهای کودکIپرتال جامع قرآنیIپرتال جامع پزشکیIانجمن و تالار گفتگوIنیازمندی و تبلیغات
امام صادق (ع) : پـسران نـعمت‏ انـد و دخـتران خـوبى. خـداونـد از نـعمت‏ ها سـؤال مـی كـند و بـه خـوبی هـا پـاداش مـی دهـد ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ پيامبر اکرم (ص) : هـر كس كـودكـى دارد ، بايد با او كـودكانه رفتار كند ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ امام على (ع) : هر کودکی در خردسالى سئوال كند، در بزرگ‏سالی ‏اش پاسخ می‏دهد ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ پيامبر خدا (ص) : نوزادان خود را به سبب گريه‏ شان كتك نزنيد ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ اميرمؤمنان على (ع) ‏: فرزندان خويش را، پيش از آنكه متولد شوند، نامگذارى كنيد ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ پيامبر خدا (ص): از جمله حقوق فرزند بر پدرش اين سه چيزند: نام نيكو بر او گذارد؛ نوشتن را به وى بياموزد؛ و هنگامى كه بالغ شد، همسرش دهد. ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ ◕ ☺ امام صادق (ع): فرزندانتان را گرامى بداريد و آدابشان را نيكو كنيد تا آمرزيده شويد.
صفحه اصلي > پرتال جامع مهد کودک های ایران > نقشه تهران > مهدكودك هاي منطقه ١ 
مهدكودك هاي منطقه ١29

گل‌هاي آفتاب

30

سرخابي

31

فرداي روشن

32

گل‌هاي آذر

33

طوبي

34

شادان(1)

35

دنياي فرشتگان

36

غنچه‌هاي ميهن

37

گل مريم

38

گلشيد

39

شرویلا

40

مركز آموزش عالي الزهرا

41

قصر عسل

42

بهشت برين

43

سرو جهان

44

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...

45

گل‌ها

46

آوای تبسم

47

مجتمع خدمات حمايتي فشم

48

دانشگاه شهيد بهشتي

49

اوين

50

بيمارستان اختر

51

نسل نوانديش

52

هديه زندگي

53

سازمان صنايع دفاع

54

دانشگاه پيام نور

55

بيمارستان تجريش

56

باغ مينو